Uw zenuwstelsel en hoe het werkt

Uw zenuwstelsel is complex, maar enige basiskennis kan u meer inzicht in uw letsel geven. Bekijk de basisbeginselen en lees meer over ruggenmergletsel.  

5 Reasons Exercise is the Best Medicine

Meer informatie over uw zenuwstelsel en ruggenmergletsel

Kennis geeft u het gevoel dat u de teugels in de handen houdt. Als u onlangs een ruggenmergletsel heeft opgelopen, kan het voor u nuttig zijn om te weten hoe het zenuwstelsel werkt. Op deze manier kunt u uw letsel beter begrijpen.

De basis informatie over het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit drie essentiële componenten:

  1. De hersenen: dit is het commandocentrum, waar informatie vanuit alle delen van het lichaam wordt verwerkt. De hersenen ontvangen en verzenden signalen en impulsen om de lichaamsfuncties aan te sturen.
  2. Het ruggenmerg: dit is de grootste zenuw in het lichaam. Het ruggenmerg is ca. 46 centimeter lang en loopt vanaf de onderkant van de hersenen langs het midden van de rug naar het middel. De wervelkolom is een botstructuur die het ruggenmerg omsluit en beschermt, en die is verdeeld in segmenten.
  3. De zenuwen: dit zijn strengvormige structuren die uit zenuwvezels bestaan. De zenuwvezels geven impulsen door aan spieren en organen in het gehele lichaam.

Deze drie componenten communiceren met elkaar en werken samen, zodat u uw lichaam kunt bewegen, druk kunt ervaren en lichaamsfuncties zoals ademen, spijsvertering, blaaslediging en bloeddruk kunt reguleren. 

Compleet versus incompleet ruggenmergletsel

Wanneer het ruggenmerg beschadigd raakt, kan het zenuwstelsel niet meer op de juiste manier communiceren. De zenuwen boven het letsel werken nog prima, maar de zenuwen in en onder het letsel kunnen niet langer impulsen ontvangen en verzenden. Soms wordt er geen enkele impuls meer verzonden, zodat er onder het letsel geen beweging of sensatie (gevoel) meer mogelijk is. 

De ernst van een letsel wordt aangeduid met "compleet" of "incompleet". Bij een compleet letsel zijn alle functies onder het beschadigde gebied uitgevallen. Als het een incompleet letsel betreft, is er nog sprake van enige sensorische of motorische functie onder het beschadigde gebied. Een letsel wordt als incompleet geclassificeerd als er in het ruggenmergsegment S4-S5 nog enige functie is (zie afbeelding). 

Uw zorgverlener zal meerdere tests uitvoeren om te bepalen of u een compleet of een incompleet letsel hebt. De mate van compleetheid van uw letsel kan na verloop van tijd veranderen, dus u zult deze tests mogelijk meerdere keren moeten ondergaan.

Soorten ruggenmergletsel

Uw bewegings- of functieverlies hangt af van de plaats van het letsel in uw ruggenmerg. Het ruggenmerg heeft vier gebieden met zenuwen: het cervicale, thoracale, lumbale en sacrale gebied:

  1. Paraplegie is een soort verlamming die de benen en het onderlichaam betreft. Dit treedt doorgaans op bij letsel van T2 of lager.
  2. Tetraplegie is een verlamming van het gebied onder de nek waarbij zowel de armen als de benen zijn betrokken. Dit treedt doorgaans op bij letsel van T1 of hoger. 
  3. Triplegie: bij dit type letsel treedt verlies van gevoel en beweging in beide benen en één arm op. Triplegie meestal het gevolg van een incompleet ruggenmergletsel.

 

Hieronder ziet u een volledige lijst van de ruggengraatsegmenten, en de lichaamsfuncties waarop ze van invloed zijn:

Ruggengraategment Beïnvloede functies
C1-3 Aansturing van het hoofd
C5 Arm met schouder optillen, elleboog buigen
C8 Vinger buigen
T2-T12 Diep ademhalen
L1-L2 Heupflexie


Uw letsel beoordelen

Uw arts kan bepalen hoe compleet uw letsel is, evenals het soort ruggenmergletsel dat u heeft opgelopen. Wanneer alle tests zijn uitgevoerd, bespreekt u samen waar mogelijk functieverlies is opgetreden en wat u vervolgens kunt verwachten. Uw arts kan u ook vertellen of u na verloop van tijd weer bepaalde functionaliteit kunt terugkrijgen. 

Als u nog vragen heeft, bespreek deze dan met uw zorgteam. Zij kunnen u mogelijk ook doorverwijzen naar aanvullende informatiebronnen.