Gebruiksvoorwaarden

Gebruik en inhoud

In deze algemene voorwaarden en bepalingen voor gebruik (de "gebruiksvoorwaarden") zijn de regels voor toegang tot en gebruik van deze internetwebsite (de “website”) vastgelegd. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig. Door het gebruik van deze website geeft u automatisch aan dat u zich aan deze gebruiksvoorwaarden zult houden. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, of een deel ervan, moet u onze website niet gebruiken.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of onze verklaring inzake de naleving van de Safe Harbor-bepalingen met enige regelmaat geheel of gedeeltelijk aanpassen of bijwerken; als dat het geval is, wordt de nieuwe versie op deze website gepubliceerd. Als u deze website blijft gebruiken, wordt dat gezien als een acceptatie van deze nieuwe gebruiksvoorwaarden; derhalve moet u deze pagina ook met enige regelmaat opnieuw bezoeken.

Hollister Incorporated is een in Illinois gevestigd bedrijf met het hoofdkantoor op 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, Verenigde Staten (waaronder ook de aan de merken Hollister en Dansac AS gelieerde ondernemingen over de hele wereld worden verstaan (met uitzondering van de rechtspersonen die direct aan klanten leveren)) dat bekend staat onder de naam "Hollister" en dat de enige eigenaar en beheerder van deze website is. U mag deze website gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en uitsluitend voor legale doeleinden. Hollister gebruikt deze website uitsluitend voor het verstrekken van informatie. U mag de inhoud van deze website uitsluitend downloaden voor niet-commerciële doeleinden. Modificatie of verdere reproductie van de inhoud van deze website is niet toegestaan, tenzij Hollister hiervoor expliciet vooraf toestemming heeft verleend.  
 
Hollister biedt geen medisch advies en verleent geen medische services. De informatie op deze website is geen vervanging van medische zorg. Als u een gezondheidsprobleem hebt, of denkt dit te hebben, moet u altijd een gediplomeerde professionele zorgverlener raadplegen.

Privacy 

Als u ermee instemt u te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, stemt u er tevens mee in u te conformeren aan ons privacybeleid en onze verklaring inzake de naleving van de bepalingen. We raden u aan ons privacybeleid te lezen, omdat hierin wordt beschreven hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken, inclusief het gebruik van cookies.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud (plus de intellectueel-eigendomsrechten van deze inhoud) op deze website, zoals werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden, video's, documenten, tekeningen, cijfers, logo's, menu's, webpagina's, grafische voorstellingen, kleuren, schema's, hulpmiddelen, lettertypen, ontwerpen, diagrammen, lay‑outs, methoden, processen, functies en software (tezamen de “inhoud”) het eigendom van Hollister. U mag de inhoud niet, geheel noch gedeeltelijk, reproduceren, publiceren, distribueren, weergeven, modificeren, er afgeleid werk van maken of deze op enige wijze exploiteren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons.

Koppelingen naar websites van derden

De website kan koppelingen naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van Hollister en ook niet door ons worden geëxploiteerd. Dergelijke websites van derden wordt niet door ons beheerd of gemonitord. Hollister is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of voor de regels die door deze websites worden gehanteerd ten aanzien van, maar niet beperkt tot, uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u dergelijke websites bezoekt. 

Als u websites van derden bezoekt via de koppelingen op de website, moet u de voorwaarden en bepalingen voor gebruik en het privacybeleid van de betreffende websites lezen. Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn niet van toepassing op de websites van derden. 

Als we koppelingen naar andere websites verstrekken, wil dat niet zeggen dat we de betreffende websites ondersteunen of dat we garanties bieden over de inhoud of de services en producten die er worden verkocht en geleverd.

Indieningen

We kunnen af en toe op de website ruimte beschikbaar stellen waar u en andere gebruikers informatie of andere materialen kunnen posten of op een andere wijze kunnen indienen (tezamen de "indieningen"). Door indieningen naar ons of enig deel van de website te versturen, posten of verzenden, verleent u ons of door ons aangewezen personen automatisch een wereldwijd, niet-exclusief, sub-licentieerbaar, overdraagbaar, royalty-vrij, eeuwigdurend en onherroepelijk recht uw indieningen te gebruiken, te reproduceren, te sublicentiëren, te distribueren, er afgeleid werk van te maken, uit te voeren en te importeren, en wel in elk nog niet bekend of hierna ontwikkeld medium, voor welk doel dan ook, zowel commercieel als anderszins, zonder u hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn.  

Met andere woorden: we hebben het automatische recht uw indieningen te gebruiken, zoals het reproduceren, openbaar maken, publiceren of uitzenden van een indiening, waar en wanneer dan ook en in elk medium en voor elk doel. 

Onder geen enkele voorwaarde hebt u recht op betaling als we één van uw indieningen gebruiken. Alle indieningen worden geacht niet vertrouwelijk en niet uw eigendom te zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor uw indiening. Hollister accepteert geen verantwoordelijkheid en acht zich niet aansprakelijk voor elke indiening die door u of derden wordt gepost.

Disclaimer

We proberen ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website accuraat is en geen incorrecte of verouderde informatie bevat. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De website is online beschikbaar “in de huidige staat”.

We kunnen niet garanderen dat de website continu beschikbaar zal zijn en geen onderbrekingen of fouten van de internetservice zal kennen.

Beperking van aansprakelijkheid

U bezoekt en gebruikt deze website voor eigen risico. U bent aansprakelijk voor uw eigen gebruik van de website en de inhoud ervan. 

Wij accepteren geen aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak en of het directe of indirecte schade betreft, voor enig verlies of schade die u of een ander (inclusief uw bedrijf) treft, voortkomend uit uw gebruik van deze website, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, omzet, winst, kansen, contracten, feitelijke of verwachte besparingen, gegevens, reputatie of goodwill.

We sluiten elke expliciete of impliciete garantie uit dat materialen die op deze website worden gebruikt, of ervan worden gedownload, geen verlies of schade kunnen veroorzaken aan gegevens of eigendommen, zoals software of hardware, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door virussen of het downloaden van virussen. We accepteren geen aansprakelijkheid voor dergelijke door u, uw bedrijf of een ander geleden verliezen of schades als gevolg van uw gebruik van deze website.

Geldende wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden, evenals elk contractueel of niet-contractueel geschil voortkomend uit of in verband met uw gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Illinois.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten hebt over deze website, neem dan a.u.b. contact met ons op

Deze gebruiksvoorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 7 augustus 2015.

 

© 2023 Hollister Incorporated.

 

HOLLISTER
Hollister, the Hollister logo, Adapt, Adapt CeraRing, Advance, Advance Ex, Advance Hydro Soft, Advance IC, Advance Plus, Advance Plus Pocket, AF300, AnchorFast, AnchorFast Guard, AnchorFast Guard Select, AnchorFast SlimFit, Apogee, Apogee Essentials, Apogee HC, Apogee HC Plus, Apogee IC, Apogee Plus, Apogee Ready, CalciCare, CenterPointLock, CeraPlus, CeraRing, Contour, ComfortWear, Dignity Without Compromise, Dimethicreme, Everyday, Extended Wear, Flex & Form, Flextend, Flextend M, FlexWear, FormaFlex, Genairex, Genairex Equivalent Products at an Exceptional Price, Go4Education, Healthy skin. Positive outcomes., Hollihesive, Hollister & H Design, Hollister Compact, Hollister Conform 2, Hollister Education Design, Hollister Moderma Flex, Hollister New Image, Impression, Impression C, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InstantCath, Invent, InView, Lift & Connect, Lock ‘N Roll, Lo-Profile, m9, Moderma, Moderma Flex, New Image, Nuance, O-Guard, Onli, Ostomy Care Confidential, Pouchkins, Premier, Premium, QuietWear, Restore, Secure Start, Securi-T, Selibre, Softflex, Solo, Stominal, Suavita, Tandem, The Hollister Advantage Program, The Interface Between Wound and Care, The Wound Deserves Better, Toeboggan, Triact, Triact Advanced, Triact Advanced & Design, Triact Design, Triact Technology & Design, Vaporphilic, VaPro, VaPro Plus, VaPro Plus Pocket, VaPro Pocket, VaPro 2, VaPro 2 Plus, VaPro 2 Plus Pocket and VaPro 2 Pocket zijn handelsmerken van Hollister Incorporated.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE and TRE zijn handelsmerken van Dansac A/S.

KMT MEDICAL
KMT Medical, EasyConsult by KMT Medical and Navigator by KMT Medical zijn handelsmerken van KMT Medical Incorporated.

THE FIRM OF JOHN DICKINSON SCHNEIDER, INC.
The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. logo zijn handelsmerken van The Firm of John Dickinson Schneider, Inc.

Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.