5 verrassende feiten over peristomale-huidproblemen

Het zal u wellicht verbazen, maar peristomale-huidcomplicaties worden meestal niet gemeld aan zorgverleners. Ontdek hier nog meer interessante feiten over peristomale-huidcomplicaties. 

 

5 Time Saving Skin Care Tips

Meer informatie over peristomale-huidcomplicaties.

Wanneer u een stoma heeft, zou de gezondheid van uw peristomale huid voor u een hoge prioriteit moeten hebben. Maar helaas komen peristomale-huidcomplicaties maar al te vaak voor. Hieronder vindt u enkele ontnuchterende feiten over hoe vaak ze voorkomen, wat de impact is en hoe vaak ze niet worden gemeld.

Verrassend feit nr. 1: circa 75% van de mensen met een stoma krijgt op enig moment in hun leven een peristomale-huidcomplicatie1

Bovendien: 

  • krijgt 37% van de ondervraagde mensen met een stoma binnen 90 dagen na de operatie een peristomale-huidcomplicatie;2
  • heeft 55% van de 37% die een peristomale-huidcomplicatie kreeg, deze complicatie gekregen tijdens hun eerste verblijf in het ziekenhuis;2 
  • is door 87% van de mensen met een stoma peristomale jeuk gemeld.3


Verrassend feit nr. 2: Veel mensen met een peristomale-huidcomplicatie vertellen dat niet aan hun artsen.

Hoewel 87% van de patiënten jeuk van de peristomale huid heeft gemeld, heeft nagenoeg 2/3 van hen er nooit over gesproken met hun zorgverlener.4 Dit lijkt er op te duiden dat de meeste patiënten denken dat huidproblemen normaal zijn bij een stoma. Mogelijk hebben ze niet eens in de gaten dat ze een probleem hebben, en als dat wel het geval is, kiezen ze er vaak voor om geen hulp in te roepen.

Verrassend feit nr. 3: Volgens onderzoek uitgevoerd door gezondheidseconomen, hebben peristomale-huidcomplicaties een negatief effect op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Iemand met een stoma zonder huidcomplicaties geeft zijn of haar eigen welzijn ongeveer hetzelfde waarderingscijfer als de gemiddelde mens. Maar zelfs bij een milde peristomale-huidcomplicatie neemt de zelfgemelde kwaliteit van leven af.5

Verrassend feit nr. 4: Mensen met ernstige peristomale-huidcomplicaties waarderen hun kwaliteit van leven op hetzelfde niveau als mensen met ernstige medische problemen, zoals hartfalen en borstkanker.

Dit toont aan dat ernstige peristomale-huidcomplicaties een significante negatieve impact op de kwaliteit van leven hebben. 

Verrassend feit nr. 5: Peristomale-huidcomplicaties zorgen voor hogere zorgkosten, zowel voor mensen met een stoma als voor het zorgstelsel.  

Mensen met een peristomale-huidcomplicatie hebben hogere behandelkosten en hogere tarieven voor ziekenhuisopname, en verblijven langer in het ziekenhuis.

Wat betekent dit?

Mogelijk kende u enkele feiten al of is dit allemaal nieuw voor u. Het belangrijkste is dat we er van kunnen leren. De belangrijkste lessen zijn:

  • Peristomale-huidcomplicaties komen veel voor.
  • Peristomale-huidcomplicaties kunnen een significante impact hebben, waaronder een verlaging van uw kwaliteit van leven en hogere zorgkosten voor u.
  • U kunt peristomale-huidcomplicaties mogelijk voorkomen door een bewezen huidverzorgingsroutine te hanteren en stomaproducten te gebruiken die huidverzorgende ceramide bevatten.
  • Meld elke potentiële peristomale-huidcomplicatie aan uw arts of stomaverpleegkundige, zelfs als u niet zeker weet of er wel een probleem is (bijvoorbeeld jeuk). 

 

1.  Richbourgh L, Thorpe JM, Rapp CG. Difficulties experienced by the ostomate after hospital discharge. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007; 34(1):70-79
2.  Taneja, C., Netsch, D., Rolstad, BZ., Inglese, G., Lamerato, L., Oster, G., Clinicial and Economic Burden of Peristomal Skin Complications in Patients with Recent Ostomies JWOCN 2017 COL. 44, No. 4 Page 350-357.
3.  Consumentenenquête van Pruritus, 2016. Hollister-gegevens geregistreerd. (n=164)
4.  Consumentenenquête van Pruritus, 2016. Hollister-gegevens geregistreerd (n=140)
5.  Nichols TR, Pouching System Impact Assessment, 2013. Hollister-gegevens geregistreerd.