Uw stomasteunteam opbouwen

Na uw stomaoperatie, voelt u zich mogelijk kwetsbaar en gespannen. Het is belangrijk om mensen rondom u te verzamelen en ze te betrekken.

Building Your Ostomy Support Team

Wie kunt u betrekken bij het herstel en de weg in het leven met een stoma.

Een stomaoperatie is een grote ingreep en wordt alleen uitgevoerd in geval van ernstige of levensbedreigende ziektes, of na ernstig letsel. Uw naaste familieleden en vrienden voelen zich betrokken en zijn zorgzaam over wat u hebt meegemaakt en nu meemaakt. Blijf deze mensen betrekken bij het verloop van uw herstelperiode en het vinden van uw weg in het leven met een stoma.

Betrek ze bij het proces

Het is belangrijk om een aantal zaken te bespreken met uw naasten, in het bijzonder met diegene die in uw huishouden leven.

  • Hoe moeilijk uw weg naar herstel kan zijn, dat u soms frustraties voelt en dat uw herstel enige tijd kan duren; vraag aan de mensen om geduld te hebben.
  • Wees duidelijk hoe u zich voelt, wat uw doelen zijn en vraag aan de mensen zich aan uw tempo te willen aanpassen.
  • Bijvoorbeeld de extra tijd die u nodig heeft om de stoma verzorging goed onder de knie te krijgen of de extra ruimte die u nodig heeft om emoties een plaats te geven.

Daarnaast dient een partner of familielid te weten hoe uw opvangsysteem in noodgevallen moet worden vervangen. Begin door ze te tonen hoe het wordt uitgevoerd met een demonstratie. Zorg ervoor dat u de belangrijke details behandelt. Geef uitleg over het vervangen van de huidplak en het voorbereiden van uw nieuwe opvangsysteem voordat u uw gebruikte opvangzakje verwijdert. Ze moeten ook weten dat de ochtend het beste tijdstip is om een opvangzakje te vervangen, voordat u iets eet of drinkt.

Vraag om emotionele steun

Iedereen reageert anders na een stomaoperatie. Sommige stomadragers praten over hun gevoelens met vrienden, familieleden of met lotgenoten, die vergelijkbare ervaringen hebben. Anderen vinden dat lezen over hun situatie het beste werkt.

Houd emoties niet voor uzelf, probeer open te zijn en bespreek de emoties met mensen die u vertrouwt en om u geven. Dit kan u helpen bij de verwerking van uw emoties. Dit zal ook uw naasten helpen deelgenoot te zijn op weg naar herstel.

Het aanwezig zijn op een bijeenkomst van stomadragers kan ongelooflijk nuttig zijn. De emotionele steun die u krijgt van lotgenoten, die vergelijkbare uitdagingen en ervaringen hebben gehad, kunnen waardevol zijn voor u tijdens deze periode.

Als u geen vooruitgang boekt en merkt dat uw emoties uw levenskwaliteit beïnvloeden, praat hierover met uw zorgprofessional, lotgenoten of uw stomaverpleegkundige om de juiste begeleiding te krijgen.

Download de volledige pdf-brochure: Leven met een stoma: Thuis- en werkleven