De 6 types van urine-incontinentie

Er zijn verschillende typen van urine-incontinentie, elk met duidelijke symptomen en oorzaken. Ontdek de zes types urine-incontinentie, waaronder het type gerelateerd aan een neurogene blaasfunctie stoornis.

The 6 Types of Urinary Incontinence

Lees meer over de verschillende types van urine-incontinentie

Nu u meer te weten komt over uw neurogene blaasfunctie stoornis, weet u waarschijnlijk dat incontinentie een van de symptomen is. Wat u mogelijk niet weet, is dat er verschillende types incontinentie zijn, elk met verschillende oorzaken.  

Wat is incontinentie?

Bij iedere vorm van ongewild urineverlies spreekt men van incontinentie. Urine-incontinentie kan zich op elke leeftijd voordoen en kan verschillende oorzaken hebben. Sommige, maar niet alle personen met neurogene blaasfunctie stoornis krijgen te maken met incontinentie.

Types incontinentie

De belangrijkste types van urine-incontinentie zijn stress, urge, gemengd, overloop en functioneel. Reflex-incontinentie is een ander type dat wordt veroorzaakt door een letsel aan het ruggenmerg.

Incontinentietype Vaak voorkomende symptomen Vaak voorkomende oorzaken
Stress Urineverlies tijdens activiteiten, zoals hoesten, niezen, lachen, springen of tillen Zwangerschap, geboorte, menopauze, bekkenbestraling, chirurgisch trauma
Urge Een plotseling opkomende behoefte om te urineren met een groot volume urineverlies; kan ook gebeuren zonder incontinentie Kan in verband worden gebracht met zwangerschap, geboorte, menopauze, bekkentrauma en neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson en multipele sclerose
Gemengd Combinatie van stress- en urge-incontinentie Een combinatie van de vaak voorkomende oorzaken van stress- en urge-incontinentie die hierboven worden vermeld
Overloop Frequent druppelen van urine wegens inefficiënt legen van de blaas; symptomen zijn vergelijkbaar met stress-incontinentie Veel oorzaken, waaronder ruggenmergletsel, diabetes, neurologische schade, de ziekte van Parkinson, multipele sclerose of een vergrote prostaat
Functioneel Urineverlies die niet geassocieerd is met een pathologie of probleem in het urinewegstelsel Geassocieerd met lichamelijke functiestoornis of afgenomen cognitie, zoals immobiliteit, de ziekte van Alzheimer of een hoofdletsel
Reflex Reflexincontinentie (spastische blaas) treedt op wanneer de blaas wordt gevuld met urine en een onvrijwillige reflex ervoor zorgt dat deze samentrekt in een inspanning om te legen Treedt doorgaans op wanneer het ruggenmerg beschadigd is boven het gebied dat in medische termen wordt aangeduid met het “T12”-niveau


Uw type incontinentie

Raadpleeg uw arts als u incontinentie ervaart. Hij of zij kan tests uitvoeren om uw blaasaandoening te diagnosticeren en te bepalen of u al dan niet een neurogene blaasfunctie stoornis heeft.