Impotentie na een stomaoperatie

Bij sommige mannen bestaat een kans op impotentie na een stomaoperatie. Maar bij de meeste mannen heeft impotentie een andere oorzaak. Hieronder kunt u enkele oorzaken lezen over impotentie bij mannen.

Impotence after Ostomy Surgery

Zoek hulp als u impotentie ervaart na een stomaoperatie.

Sommige mannen ervaren impotentie na een stomaoperatie. Naast het ontbreken van seksueel genot kan een onvermogen om een erectie te krijgen of deze lang genoeg vast te houden om tot een orgasme of climax te komen voor spanningen in een relatie zorgen.

Hoewel het lastig kan zijn, is het toch belangrijk dat u dit probleem met uw partner bespreekt. Door open en eerlijk te zijn, behoudt u de intimiteit en betrokkenheid om dit probleem samen op te lossen. Vergeet niet dat zachtheid, tederheid en geduld, evenals een positief zelfbeeld, van groot belang zijn voor een gelukkig en plezierig seksleven.

Het kan slechts tijdelijk zijn

Tijdelijke impotentie komt vaker voor na een stomaoperatie. Raak niet ontmoedigd als u dit na uw operatie ervaart. Het genezingsproces kan soms lang duren. Volledig herstel kan zelfs twee jaar in beslag nemen. Pas dan weet u zeker of het een blijvend probleem is. Als u nog verdere behandelingen moet ondergaan, zoals een chemokuur of bestralingen, kan dit ook uw seksualiteit en prestaties beïnvloeden.

Het kan ook met de levensstijl te maken hebben

Impotentie is een uiterst ingewikkeld verschijnsel. Het kan zich bij mannen voordoen op elke leeftijd en om vele redenen. Dus het hoeft helemaal niet een rechtstreeks gevolg van uw operatie te zijn.

Impotentie kan worden veroorzaakt door zowel psychische als lichamelijke factoren. Soms is het simpelweg een kwestie van twijfelen aan, of u gestrest voelen over uw vermogen om een erectie of orgasme te krijgen. Dit kan een vicieuze cirkel van falen, het afbrokkelen van geloof in uzelf en aanhoudend falen worden. Vraag uw zorgprofessional om hulp.

De volgende levensstijlproblemen kunnen een rol spelen bij het veroorzaken van impotentie, of daar een bijdrage aan leveren:

  • Vermoeidheid
  • Het gebruik van drugs of alcohol
  • Roken
  • Faalangst

Eenvoudige aanpassingen van de levensstijl kunnen uitkomst bieden. Raadpleeg een arts als dit niet het geval is.

Het kan ook de operatie zijn

Er bestaat een kans dat de zenuwen die voor een erectie en ejaculatie zorgen tijdens een stomaoperatie beschadigd raken. Een erectie wordt veroorzaakt door prikkels die zich langs zenuwbanen voortbewegen. Deze zenuwbanen, of vezels, bevinden zich vlakbij het rectum (de endeldarm). Als deze vezels tijdens de ingreep beschadigd raken, kan het vermogen om een erectie te krijgen geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Ook een ejaculatie is afhankelijk van het zenuwstelsel. Ook deze zenuwbanen kunnen tijdens een operatie beschadigd raken.

Bij mannen waarbij een colostoma is aangelegd, kan impotentie vaker voorkomen. Een darmoperatie kan veelomvattend zijn en hierbij kunnen het weefsel en de zenuwbanen beschadigd raken die zorgen voor een erectie en ejaculatie.

Maar ook bij een blijvende impotentie hoeft u de moed niet te verliezen. Er zijn mogelijkheden om u hierbij te helpen. De laatste jaren heeft de medische wetenschap operatietechnieken ontwikkeld om een deel van de impotente mannen, waaronder mannen met een stoma, te helpen. Dit betreft een uiterst gespecialiseerde ingreep. Als u hierin geïnteresseerd bent, moet u er allereerst over praten met uw stomaverpleegkundige, chirurg of een andere zorgprofessional.

Download de volledige pdf: Leven met een stoma: seks en ouderschap