In hun eigen woorden: Praktijkervaringen van volwassenen met intermitterende katheterisatie

Bekijk de resultaten van een kwalitatieve beschrijvende ontwerpstudie dat barrières en facilitatoren identificeert voor de integratie van intermitterende katheterisatie (IC) in het dagelijks leven van patiënten.

Het integreren van IC in het dagelijks leven kan voor sommige patiënten een uitdaging zijn. Bekijk de resultaten van een wereldwijd onderzoek waarin de gedachten van personen over het uitvoeren van IC werden verkend en barrières en facilitatoren in verband met het succesvolle gebruik van producten voor intermitterende katheterisatie werden geïdentificeerd.

Resultaten bekijken (Engels)


Klik hier om de gebruiksaanwijzing(en) te vinden voor het(de) product(en) in dit artikel.