Emotionele aspecten, sociale relaties en kwaliteit van leven gerelateerd aan intermitterende katheterisatie

Bekijk de resultaten van een cross sectioneel onderzoek over de mogelijke invloed van intermitterend katheteriseren op de kwaliteit van leven en de relaties met anderen van een patiënt.

Een voordeel van intermitterend katheteriseren is onder andere het voorkomen van urineweginfecties. Daarnaast zijn er lichamelijke en psychologische risicofactoren. Bekijk de resultaten van een onderzoek naar de emotionele aspecten van het gebruik van intermitterende katheters, zoals depressie, angst, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Resultaten bekijken (Engels)


Klik hier om de gebruiksaanwijzing(en) te vinden voor het(de) product(en) in dit artikel.