Een stoma leren begrijpen | Hollister NL

Hollister Incorporated, huidige verklaring met betrekking tot COVID-19 pandemie Lees verder

Een stoma leren begrijpen

Uw operatie

Om mentaal goed voorbereid te zijn als u binnenkort een stoma operatie ondergaat , is het belangrijk om te weten hoe uw lichaam verandert en wat er gebeurt tijdens en na de operatie. Met onze voorlichting willen we u helpen begrijpen wat er allemaal is gebeurd. 

We geven informatie over de verschillende soorten stoma's, zodat u uw operatie beter kunt begrijpen. Kom te weten hoe een stoma wordt aangelegd. lees wat stoma opvangzakjes zijn en hoe ze werken. Gebruik onze 9-punts checklist voor ziekenhuisontslag om u voor te bereiden het stoma thuis te verzorgen. En meer.


In onderstaande artikelen leest u meer informatie


Heeft u vragen?

We hebben een lijst samengesteld van veelgestelde vragen samen met een woordenlijst om u te helpen van start te gaan.

De hierin weergegeven informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of een andere zorgverlener. Deze informatie is niet bedoeld om te worden geraadpleegd bij een medisch noodgeval. Bij een medisch noodgeval dient u te allen tijde persoonlijke medische hulp in te schakelen.