Internationale bronnen voor stoma | Hollister NL

Internationale bronnen voor stoma


Stoma boekjes

De informatie in deze boekjes is gelijk aan de informatie in de Engelstalige versie. Er kan echter sprake zijn van cultuurverschillen; neem daarom contact op met uw professionele zorgverlener.

De verstrekte informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld als vervanging voor het advies van uw eigen arts of andere zorgverlener. Als u een medische noodsituatie ervaart, schakel een arts in.

Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.