Ideeën indienen

Als u een idee hebt voor een product of service waarvoor u graag zou willen dat Hollister dit in overweging zou nemen, downloadt u het Formulier voor het indienen van ideeën. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar Hollister Incorporated met eventuele ondersteunende documentatie of materialen die betrekking hebben op uw idee. Wij verzoeken u alleen niet-vertrouwelijke informatie in te dienen, aangezien alle informatie strikt op niet-vertrouwelijke basis wordt ontvangen door Hollister.

Na een voorafgaande beoordeling deelt Hollister u mee of het bedrijf uw idee verder wil onderzoeken of niet.


Formulier voor het indienen van ideeën